Rozhovor s Tomiem Okamurou o imigraci

Alimuddin Usmani : Česká republika má přijmout 88 Syřanů z Turecka během příštích čtyř měsíců. Není to podle Vás důvod k vyslovení nedůvěry vládě?

Vyslovení nedůvěry vládě žádá naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) kontinuálně, ale není proto ve Sněmovně podpora.

Co si myslíte o selháni programu přesídlení křesťanských uprchlíků z Iráku?

Kritizoval jsem tento návrh od počátku, jelikož jsem věděl, že se jedná o podvod a nebude to fungovat – a ukázalo se, že jsem měl pravdu. A stálo to mnoho milionů z veřejného rozpočtu bez jakéhokoliv kladného efektu. Vláda a organizace Generace 21 obelhali občany, když tvrdili, že těmto Iráčanům hrozí v Iráku smrt, proto je potřeba jim pomoci. Opak se ukázal pravdou, jednalo se o ekonomické migranty, z nichž se nakonec značná část sama od sebe vrátila i s dětmi zpět do Iráku – jelikož jim tam žádná smrt nehrozila. A další část ihned odjela do Německa, bez jakékoliv vděčnosti. Ideální model je proto postarat se, aby nikdo neměl důvody svou vlast opouštět, nikoliv zatahovat problém k nám do Evropy.

Hodně brojíte proti islámu. Nemyslíte že problém je spíše v migraci? Kdyby nebyla masová migrace, nebyl by problém s islámem v Evropě.

Migrace není důsledkem islámu, ale naopak ano. Migraci způsobují zásahy západních velmocí do světa, kam nepatří. Pokusy vnášet západní měřítka a modely do muslimských zemí jsou stejně špatné a nereálné jako myšlenka na celosvětový chalífát. Odsuzujeme oba trendy, tedy imperiální světovládnou a agresivní ideologii USA a jeho nohsledů, ale současně vidíme zdroj zla na druhé straně a tou je politizace islámu jako doktríny, která přikazuje muslimům ovládnout svět a panovat nevěřícím. A je zcela jednoznačné, že hodnoty islámu a západní demokracie jsou z principu neslučitelné, a pokud máme žít v míru, je třeba, abychom každý žili ve své zemi a nevnucovali si navzájem protikladné hodnoty. Islám a svoboda a demokracie nejdou dohromady. Buď tady v Evropě bude svoboda a demokracie nebo islám. Jedno nebo druhé. Není nic mezi tím. A já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) prosazujeme svobodu a přímou demokracii.

Nemyslíte že Váš postoj k islámu může nahrávat příznivcům migrace nemuslimů například z Nigerie a jiných zemí?

Problém migrace muslimů je v migraci lidí, pro které je z principu nemožná integrace do západní společnosti – myslím, že ve velké míře tohle platí i o velké části Afričanů. Takže odmítnutí islámu v Evropě automaticky neznamená vítání jakékoli jiné nekompatibilní kultury. Jednotliví lidé, tedy jednotky lidí, kteří migrují, mohou být za určitých jasně daných a předem definovaných podmínek vzájemným obohacením – to se ale netýká vyznavačů islámu, zde žádné obohacení směrem k demokracii a svobodě nevidím. A když se z jednotlivců stane masa, stává se tato masa ohrožením pro původní kultury. I běloši byli takovým ohrožením pro mnoho kultur, které je ve svých zemích nejprve vítali, aby byli nakonec bělochy zničeni. Dějiny USA jsou dějiny kolonizace cizího kontinentu a ničení původní kultury a masakrů původních obyvatel. Měříme každému stejným metrem a jsme si vědomi, co člověk dokáže ve jménu víry – dokáže páchat největší zla ve jménu imaginárního dobra.

Domníváte se, že Japonsko se svou restriktivní politikou na imigraci je příkladným modelem pro Evropu?

Proč jen Japonsko? Proč ne také bohaté arabské země, které nedovolí migraci ani svým souvěrcům z chudších zemí? Například bohaté Spojené arabské emiráty praktikují model, že kdo chce, ať přijede a pokud najde legální práci, tak ať pracuje. Když práce ale není, tak holt musí imigrant zpátky domů. To je fér. Žádné spoléhání na sociální podpory. Ale na rozdíl od bohatých arabských zemí, které vděčí za bohatství surovinám a Západu, který je těží a platí, tak my v Evropě jsme si životní úroveň vydřeli v těch nejtěžších podmínkách během dvou tisíc let. Nikdo cizí nemá nárok na tomto bohatství bezpracně parazitovat. A ještě pár vět k Japonsku – odmítavý postoj Japonců je založen na bezpečnosti, protože Japonci nechtějí přijímat kohokoliv, kdo by nedodržoval zákony země, dále na tom, že si Japonci chtějí udržet svou kulturní identitu, tedy svoji specifickou kulturu a jazyk. Podle názoru Japonců totiž neexistuje možnost absolutní integrace migrantů, a proto při pohledu na Evropu říkají, že Evropa bude mít velký problém. Přestože mají Japonci nízkou porodnost, nemyslí si, že by příchod velkého počtu imigrantu z cizích kultur pomohl jejich ekonomice.

Be the first to comment on "Rozhovor s Tomiem Okamurou o imigraci"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*